Czy Kierowcy należy się ryczałt za noclegi w kabinie pojazdu ?

Dariusz Szczecina        29 września 2014        Komentarze (1)

Na pewno wielu Kierowcom zawróciła w głowie Uchwała siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014r., sygn. akt II PZP 1/14.

Zgodnie z treścią tej uchwały:

Zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.”

Uchwała Sądu Najwyższego potwierdziła, że co do zasady Kierowca ma prawo do ryczałtu za noclegi jeżeli nocuje w kabinie pojazdu. Taką interpretację zaprezentowano już wcześniej między innymi w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011r. Sygn. akt II PK 234/10, a także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 marca 2008r. Sygn. akt I PK 230/07. W obu tych wyrokach Sąd Najwyższy przyjął, że zapewnienie Kierowcy noclegu w kabinie prowadzonego pojazdu nie może być uznane za zapewnienie bezpłatnego noclegu i nie zwalnia pracodawcy z obowiązku wypłaty ryczałtu za nocleg.

Wydawać by się mogło, że taką uchwałą i to podjętą w składzie aż 7 Sędziów Sądu Najwyższego, zakończono dyskusję i rozstrzygnięto o istniejących rozbieżnościach dotyczących obowiązku wypłaty Kierowcom ryczałtu za nocleg w kabinie pojazdu. Niestety tak nie jest, a uchwała spotkała się już z wieloma głosami krytycznymi.

W kolejnych wpisach rozbierzemy „na części” uzasadnienie Uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2014r. sygn. akt II PZP 1/14. Po kolei będę wyjaśniał kiedy Kierowcy należy się ryczałt za noclegi w kabinie pojazdu.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Mariusz 15 września, 2017 o 15:36

Wg tej ostatniej uchwały sądu to wychodzi na to że się nie należy. Ale mi się wydaje że mozna to obejść ustalając to i wpisując w umowę o pracę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina z siedzibą w Tychach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szczecina-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: