Przedawnienie roszczeń kierowców zawodowych. Część 2.

Dariusz Szczecina        05 września 2015        6 komentarzy

W jednym z poprzednich wpisów (oj było to już dość dawno temu i już kilku kierowców upomniało się o ciąg dalszy) pisałem o przedawnieniu roszczeń kierowców zawodowych. Obiecałem wtedy wyjaśnić na czym polega przerwanie biegu przedawnienia roszczeń oraz zawieszenie biegu przedawnienia roszczeń.

No to po kolei. W tym wpisie wytłumaczę co to takiego i jak możesz wykorzystać w swojej własnej sprawie przerwanie biegu przedawnienia roszczeń kierowców zawodowych.

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń pracowniczych opisuje art. 295 par. 2 kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Mówiąc najprościej, przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że okres przedawnienia twoich roszczeń zaczyna biec od nowa, a twoje roszczenie jako kierowcy pracownika, przedawni się za następne pełne 3 lata. Przerywając bieg przedawnienia dajesz sobie zatem więcej czasu na dochodzenie twoich roszczeń od pracodawcy. Pamiętaj przy tym, że bieg przedawnienia roszczeń może być przerywany nawet kilkakrotnie, nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Skutek może być taki, że przerywając bieg przedawnienia przed upływem kolejnych 3 lat, twoje roszczenie może ulec przedawnieniu nie po trzech latach, ale np. po upływie 25 i więcej lat. To kiedy roszczenie ulegnie przedawnieniu, zależy tak naprawdę głównie od Ciebie i twojej aktywności.

A jakie zdarzenia powodują przerwanie biegu przedawnienia?

Tutaj odpowiedzi udziela art. 295 par. 1 kp. Zgodnie z jego treścią bieg przedawnienia przerywa się:

1. Przez uznanie roszczenia.

Uwaga, znaczy to tyle, że roszczenie musi uznać nie kto inny jak twój dłużnik czyli pozwany pracodawca. Twoje zdanie nie ma tu niestety znaczenia ;-). Uznanie roszczenia może przybrać dowolną formę.

Powiedzmy sobie szczerze, takie przypadki (uznanie roszczenia) raczej nie zdarzają się w sprawach kierowców zawodowych, a przynajmniej ja i moi klienci nie mieliśmy jeszcze takiego szczęścia.

2. Przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Bardzo często korzystam z dobrodziejstwa tego przepisu. Wynika z niego, że czynność przerywająca bieg przedawnienia musi być podjęta:

 • w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia,
 • bezpośrednio dla osiągnięcia jednego z powyższych celów,
 • przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń (to Sąd powszechny-Sąd Pracy, komisja pojednawcza, sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym, sąd karny w przypadku tzw. powództwa adhezyjnego, sąd polubowny, mediator oraz komornik).

Co zatem musisz zrobić żeby skorzystać z instytucji przerwy biegu przedawnienia?

Dokonaj jednej z poniższych czynności:

 • wnieś pozew o zasądzenie na przykład wynagrodzenia za pracę, odszkodowania lub pozew wzajemny,
 • wnieś pozew o ustalenie,
 • wezwij pracodawcę do próby ugodowej przed sądem,
 • złóż wniosek do komisji pojednawczej,
 • podnieś zarzut potrącenia wierzytelności wzajemnej,
 • jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu wystąp z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia,
 • wystąp z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, w którym wskażesz twoją własną wierzytelność której się domagasz,
 • złóż wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sądowemu lub pozasądowemu tytułowi egzekucyjnemu,
 • złóż u komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.

Zapamiętaj przy tym jedną rzecz. Jeżeli przerwa biegu przedawnienia nastąpiła wskutek czynności przed właściwym organem, to przedawnienie roszczeń nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie wszczęte w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia nie zostanie zakończone. Oznacza to tyle, że bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo nie od chwili dokonania przez Ciebie jednej z tych czynności, ale dopiero, kiedy wszczęte przez Ciebie postępowanie zostanie zakończone. W trakcie trwania postępowania w sprawie, bieg przedawnienia ulega swoistemu zawieszeniu. O samym zawieszeniu biegu przedawnienia przeczytasz w następnym wpisie już wkrótce.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marta Wrzesień 15, 2015 o 08:49

Panie Mecenasie, czy w Pana opinii dla skutecznego przerwania biegu przedawnienia roszczeń o ryczałty w zawezwaniu do próby ugodowej wystarczy wskazać daty tras i podsumować ile według nas było w takiej trasie noclegów, czy też należałoby po kolei wypisywać, że nocleg następował np. z 1/2 stycznia, z 2/3 stycznia itd.?
Serdecznie pozdrawiam, bardzo ciekawy blog!

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Wrzesień 17, 2015 o 06:03

Co do zasady można poprzestać tylko na wskazaniu okresu za który dochodzimy roszczeń i kwoty. To jednak niebezpieczne dlatego nawet w próbach ugodowych składam dokładne wyliczenia obejmujące po kolei każdy dzień. Podanie samych tylko kwot i okresu za jaki ich dochodzimy spotka się z zarzutem, że tak naprawdę to nie wiemy skąd takie, a nie inne roszczenie dotyczące ryczałtów. Ponadto skoro mamy mieć choć cień szansy na zawarcie ugody to pokażmy, że nie strzelamy ślepakami, a opieramy się na konkretach.

Odpowiedz

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 18, 2015 o 17:05

Samo podniesienie zarzutu przedawnienia nie powoduje chyba przerwania biegu przedawnienia. Co najwyżej doprowadzi do częściowego lub całkowitego umorzenia innego zobowiązania do wysokości potrącanej wierzytelności.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Wrzesień 21, 2015 o 06:56

„Zarzut” podnosimy już w toku procesu gdzie sami jesteśmy pozwanymi. Jeżeli podnosimy zarzut procesowy potrącenia, to tak jakbyśmy sami dochodzili roszczeń w procesie, stąd przerwa w biegu przedawnienia.

Odpowiedz

Wojtek Rudzki - spolkacywilna.info Wrzesień 21, 2015 o 09:53

Oczywiście chodziło o zarzut potrącenia wskazany we wpisie, a nie przedawnienia.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Wrzesień 21, 2015 o 10:03

Oczywiście. Lapsus już poprawiony.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina z siedzibą w Tychach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szczecina-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: