Ryczałty za nocleg A.D. 2017

Dariusz Szczecina        02 marca 2017        24 komentarze

Od dnia 24 listopada 2016r. kiedy to Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 minęło już kilka miesięcy. Dziś z perspektywy tego czasu mogę podsumować aktualne stanowisko sądów powszechnych w sprawach o ryczałt za nocleg kierowców zawodowych.

Po wyroku TK stanowisko sędziów w zakresie ryczałtów noclegowych uległo radykalnej zmianie.

Tam gdzie dotychczas roszczenia o zapłatę ryczałtu za nocleg dla kierowców zawodowych były powszechnie uwzględniane doszło do sytuacji, w której roszczenia o ryczałt za nocleg są masowo oddalane. Sądy powszechne garściami czerpią z uzasadnienia wyroku Trybunału i oddalają pozwy o zapłatę ryczałtów za nocleg w zagranicznych podróżach służbowych dla kierowców zawodowych.

Co więcej, doszło wręcz do sytuacji, w której spora grupa sędziów (moim zdaniem niejako z rozpędu) oddala nie tylko pozwy o zapłatę ryczałtów w podróżach zagranicznych, ale także w podróżach krajowych. Uzasadniając wyroki, odnoszą te same argumenty z wyroku TK zarówno do podróży w kraju jak i poza granicami.

W obecnej sytuacji temat ryczałtów za nocleg można by określić jako zamknięty. Planowanych zmian w prawie brak, a sądy oddalają powództwa uznając za rozstrzygnięte dotychczasowe wątpliwości co do stanu prawnego.

W chwili obecnej nikt nie wnosi nowych pozwów o ryczałty i trudno się temu dziwić. W chwili obecnej postępowanie w sprawach o ryczałty sprowadza się w zasadzie do walki o uniknięcie obciążenia kierowców zwrotem kosztów procesu, tj. zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego.

Pozostaje jeszcze jedna, a w zasadzie dwie kategorie spraw, w których dalsze prowadzenie postępowania jest uzasadnione.

Pierwsza z nich to sprawy dość oczywiste, w których pracodawca wprost przyznał kierowcy prawo do ryczałtów za nocleg (czy to w umowie o pracę czy też w regulaminach), ale ich nie wypłacał lub też wypłacał w kwotach zaniżonych lub nie za każdy dzień czy nocleg.

Druga kategoria to moim zdaniem sprawy, w których pracodawca w umowie o pracę lub w regulaminie określił, że świadczenia z tytułu odbywania przez kierowcę podróży służbowych będą ustalane zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń o podróżach służbowych pracowników sfery budżetowej.

Ten drugi przypadek nie jest oczywisty. Temat będzie musiał być rozpoznany przez Sąd Najwyższy, który w najbliższych miesiącach z pewnością odniesie się do nowej rzeczywistości istniejącej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

{ 24 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ryszard Marzec 5, 2017 o 12:40

Panie Dariuszu, nie wszystkie sądy oddalają pozwy o ryczałt za nocleg. Ja wygrałem apelacje, wyrok z lutego 2017.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Marzec 5, 2017 o 18:39

Bardzo się cieszę, że Panu się udało.
Proszę podać sygnaturę sprawy i sąd, który wydał ten wyrok.
Czy może Pan napisać coś więcej o tej sprawie? Jak sąd uzasadnił ten wyrok?

Odpowiedz

Ryszard Marzec 18, 2017 o 09:51

Panie Dariuszu, szczegóły wysłałem na e-mail.

Odpowiedz

Obserwator Marzec 10, 2017 o 14:06

Panie Dariusz a co z wygranymi sprawami ryczaltow za nocleg jeszcze z przed 24 listopada. Czy pracodawcy mają prawo żądać zwrotu ?

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Marzec 12, 2017 o 07:26

Są podstawy do wznowienia postępowań i żądania zwrotu pieniędzy, a jeśli nie da się ich wyegzekwować od pracownika, do wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa o odszkodowanie.

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Marzec 12, 2017 o 07:27

Na razie trzy sprawy, w których było odwołanie w regulaminie do przepisów rozporządzenia, udało się w pierwszej instancji wygrać. Sąd stwierdził, że odwołanie miało charakter informacyjny, a nie normatywny.

Tu każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie i analizować, jak są sformułowane są zapisy regulaminu.

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Marzec 13, 2017 o 12:27

Sąd Najwyższy nie pozostawił wątpliwości co do możliwości powoływania się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących stanów faktycznych sprzed 24.11.2016 r. Potwierdził również, iż pracodawcy mają prawo do zwrotu od kierowców wyegzekwowanych przez nich na podstawie wyroków kwot http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303099872-SN-kierowcy-beda-zwracac-wyplacane-im-ryczalty.html#ap-2

Odpowiedz

Kazik Marzec 13, 2017 o 21:46
Przemysław Marzec 14, 2017 o 15:48

A na aplikacji powtarzają jak mantrę – czytaj nie tylko tezy SN – u ale i uzasadnienia 🙂

Odpowiedz

Komentator Marzec 16, 2017 o 16:30

Z dostępnego uzasadnienia orzeczenia SN z dnia 21 lutego 2017 r. o sygn. akt I PK 300/15 wynikają wnioski odmienne od przedstawionych w komentarzach. Ja bym powiedział, że kierowcy ciągle mogą mieć nadzieję na wygranie spraw o ryczałt za nocleg (może dopiero przed SN). Kilka fragmentów ww. wyroku poniżej:
„Rozwiązanie, za którym opowiada się Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę, opiera się na wykładni art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców. Przywołany przepis formułuje definicję podróży służbowej i nie stanowił przedmiotu kontroli konstytucyjnej, a więc nadal obowiązuje w systemie prawa. (…)
Należy zatem w ramach prounijnej wykładni prawa dekodować art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców i zachować nadal prawo pracownika (kierowcy w transporcie międzynarodowym) do uzyskania zwrotu kosztów noclegu, jeżeli pracodawca nie zapewnił wykonującemu pracę możliwości bezpłatnego noclegu. (…)
Aktualnie mamy więc podobną sytuację, w której art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców nie obowiązuje zakresowo, co nie wyklucza zasadności roszczeń powoda z tytułu roszczeń związanych z podróżą służbową, przy pełnej aprobacie retrospektywnych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r.”

Odpowiedz

Prawnik od ryczałtów Marzec 16, 2017 o 21:20

Moim zdaniem wyrokiem SN I PK 300/15 następuje kolejny zwrot 0 180 stopni akcji w bojach o ryczałty. Sąd Najwyższy w praktyce powiedział, że mimo orzeczenia TK K 11/15, nic się nie zmienia w kwestii możliwości dochodzenia ryczałtów za nocleg. Zwracam uwagę na szczegółowe wyjaśnienie kluczowych w tej kwestii zagadnień w tym zwłaszcza, co do tego, że „milczenie” w regulaminie co do wypłacania ryczałtów za nocleg (gdy mowa jest tylko o samych dietach) powoduje zastosowanie rozporządzenia ministerialnego.

Odpowiedz

Piotr Marzec 16, 2017 o 20:15

A słowo stało się ciałem. Nawet jeśli będą jeszcze zwroty akcji to jest jasne że masowe oddalanie powodztw przez duże sądy (jak i małe panie Pawle), też musi mieć ręce i nogi.

Odpowiedz

Piotr Marzec 18, 2017 o 14:19

Gdzie mecenas Judek? Odzyska głos gdy TK znowu ,, zastosuje konstytucję,, w jego sprawie?

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Marzec 19, 2017 o 06:28

Panie Piotrze, dziękuję za komentarz, ale starajmy się unikać złośliwości. Jak Pan zauważy po wyroku TK ja sam zamilkłem na blogu na miesiące.

Odpowiedz

Piotr Marzec 19, 2017 o 07:16

Pewnie ma Pan rację dlatego dodam jedynie że ja nie cofnalem ani jednego pozwu,w tym w sprawach w których drugą strona proponowała że nie będzie dochodziła kosztów.
Co oczywiście nie oznacza że spór został zakończony skoro istnieje TK a SN nie wydał uchwały siodemkowej

Odpowiedz

Dr Lolo Marzec 19, 2017 o 14:18

Zanim się chłopaki zaczniecie poklepywać po plecach i odzyskacie wiarę, że jeszcze można trochę przewoźników ponaciągać, bo przecież wam się „należy” a wynagrodzenia na poziomie 5 – 8 tys. zł. na rękę to mało, proszę przeczytajcie dokładnie wyrok SN z dnia 09.03.2017 r. i spróbujcie go zrozumieć. Sąd Najwyższy wskazał, iż do określania należności z tytułu podróży służbowych odbywanych przez kierowców nie można stosować przepisów obowiązujących przy podróżach służbowych w administracji państwowej i samorządowej. TK w wyroku z dnia 24.11.2016 r. nie zakwestionował waszego prawa do diet i ryczałtów co do zasady, wskazał jedynie, że nie należy do ich wyliczania stosować przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Odpowiedz

Piotr Marzec 19, 2017 o 15:28

Podaj Lolo link to poczytamy gdyż mam nieodparte wrażenie że chcesz wyczytać to Ci wygodne. Już samo to że nie ma uzasadnienia tego akurat wyroku czyni Twój wywód przedwczesnym i na niczym nieopartym

Odpowiedz

Dr Lolo Marzec 20, 2017 o 10:14

To są ustne motywy wyroku (wygłoszone zgodnie z art. 326 par. 3 K.P.C.) przedstawione po jego ogłoszeniu przez sędziego SN – sprawozdawcę, Krzysztofa Staryka. Jeżeli ktoś brał kiedykolwiek udział w postępowaniu sądowym to wie, że ustne motywy znajdują później odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku, więc z łaski swojej Piotrze bądź uprzejmy nie pisać, iż mój wywód jest przedwczesny (choć przyznaję, że stwierdzenie „przeczytajcie” było nietrafione).

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Marzec 20, 2017 o 10:17

Panowie, na razie o samym wyroku wiemy jedynie z relacji prasowych. Poczekajmy na szczegóły. Wtedy będzie można odnieść się merytorycznie do samego wyroku, stanu faktycznego oraz pisemnego uzasadnienia. Na razie można jedynie gdybać, a ten brak jasności powoduje rozbieżne oceny.

Odpowiedz

Pascal Marzec 20, 2017 o 12:05

Ryszard, czy mógłbyś podać coś bliżej. Ja też nie wycofałem pozwu i mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. 11.04.17 mam zaproszenie na sprawę, więc czas nagli. Jak mógłbym Cię prosić o jakąś podpowiedz to będę bardzo wdzięczny. Mój nr tel. 601869790. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Czesiek Marzec 21, 2017 o 18:48

.. a może kturyś z prawników skomentuje … uzasadnienie SN z 21.02.2017.., byłbym wdzieczny.

Odpowiedz

Czesiek Marzec 21, 2017 o 18:50

… przepraszam miało byc … któryś…

Odpowiedz

ana Marzec 21, 2017 o 19:49

Co z prawomocnymi wyrokami gdzie Sąd przyznał kierowcy ryczałty za noclegi wg przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.Zapis był taki w zawartej umowie o pracę z pracodawcą.Czy pracodawca może wznowić postępowanie o zwrot zapłaconych kwot.

Odpowiedz

Piotr Marzec 21, 2017 o 20:27

Moim zdaniem nie i wywodzenie że to była tylko,,informacja,, wymaga wykazania.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: