Ryczałty za nocleg A.D. 2017

Dariusz Szczecina        02 marca 2017        61 komentarzy

Od dnia 24 listopada 2016r. kiedy to Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 minęło już kilka miesięcy. Dziś z perspektywy tego czasu mogę podsumować aktualne stanowisko sądów powszechnych w sprawach o ryczałt za nocleg kierowców zawodowych.

Po wyroku TK stanowisko sędziów w zakresie ryczałtów noclegowych uległo radykalnej zmianie.

Tam gdzie dotychczas roszczenia o zapłatę ryczałtu za nocleg dla kierowców zawodowych były powszechnie uwzględniane doszło do sytuacji, w której roszczenia o ryczałt za nocleg są masowo oddalane. Sądy powszechne garściami czerpią z uzasadnienia wyroku Trybunału i oddalają pozwy o zapłatę ryczałtów za nocleg w zagranicznych podróżach służbowych dla kierowców zawodowych.

Co więcej, doszło wręcz do sytuacji, w której spora grupa sędziów (moim zdaniem niejako z rozpędu) oddala nie tylko pozwy o zapłatę ryczałtów w podróżach zagranicznych, ale także w podróżach krajowych. Uzasadniając wyroki, odnoszą te same argumenty z wyroku TK zarówno do podróży w kraju jak i poza granicami.

W obecnej sytuacji temat ryczałtów za nocleg można by określić jako zamknięty. Planowanych zmian w prawie brak, a sądy oddalają powództwa uznając za rozstrzygnięte dotychczasowe wątpliwości co do stanu prawnego.

W chwili obecnej nikt nie wnosi nowych pozwów o ryczałty i trudno się temu dziwić. W chwili obecnej postępowanie w sprawach o ryczałty sprowadza się w zasadzie do walki o uniknięcie obciążenia kierowców zwrotem kosztów procesu, tj. zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego.

Pozostaje jeszcze jedna, a w zasadzie dwie kategorie spraw, w których dalsze prowadzenie postępowania jest uzasadnione.

Pierwsza z nich to sprawy dość oczywiste, w których pracodawca wprost przyznał kierowcy prawo do ryczałtów za nocleg (czy to w umowie o pracę czy też w regulaminach), ale ich nie wypłacał lub też wypłacał w kwotach zaniżonych lub nie za każdy dzień czy nocleg.

Druga kategoria to moim zdaniem sprawy, w których pracodawca w umowie o pracę lub w regulaminie określił, że świadczenia z tytułu odbywania przez kierowcę podróży służbowych będą ustalane zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń o podróżach służbowych pracowników sfery budżetowej.

Ten drugi przypadek nie jest oczywisty. Temat będzie musiał być rozpoznany przez Sąd Najwyższy, który w najbliższych miesiącach z pewnością odniesie się do nowej rzeczywistości istniejącej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

{ 61 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ryszard 5 marca, 2017 o 12:40

Panie Dariuszu, nie wszystkie sądy oddalają pozwy o ryczałt za nocleg. Ja wygrałem apelacje, wyrok z lutego 2017.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 5 marca, 2017 o 18:39

Bardzo się cieszę, że Panu się udało.
Proszę podać sygnaturę sprawy i sąd, który wydał ten wyrok.
Czy może Pan napisać coś więcej o tej sprawie? Jak sąd uzasadnił ten wyrok?

Odpowiedz

Ryszard 18 marca, 2017 o 09:51

Panie Dariuszu, szczegóły wysłałem na e-mail.

Odpowiedz

marian 29 kwietnia, 2017 o 10:19

Witam, czy mógłby Pan również przesłać uzasadnienie wyroku apelacyjnego. Jestem w trakcie składania apelacji (marianzielinski120@o2.pl). Z góry dziękuję.

Odpowiedz

Obserwator 10 marca, 2017 o 14:06

Panie Dariusz a co z wygranymi sprawami ryczaltow za nocleg jeszcze z przed 24 listopada. Czy pracodawcy mają prawo żądać zwrotu ?

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym 12 marca, 2017 o 07:26

Są podstawy do wznowienia postępowań i żądania zwrotu pieniędzy, a jeśli nie da się ich wyegzekwować od pracownika, do wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa o odszkodowanie.

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym 12 marca, 2017 o 07:27

Na razie trzy sprawy, w których było odwołanie w regulaminie do przepisów rozporządzenia, udało się w pierwszej instancji wygrać. Sąd stwierdził, że odwołanie miało charakter informacyjny, a nie normatywny.

Tu każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie i analizować, jak są sformułowane są zapisy regulaminu.

Odpowiedz

Adrian 16 listopada, 2017 o 11:57

Panie Pawle jak z tymi sprawami w drugiej instancji? Udało się obronić to stanowisko że zapis miał jedynie charakter informacyjny?

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym 13 marca, 2017 o 12:27

Sąd Najwyższy nie pozostawił wątpliwości co do możliwości powoływania się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących stanów faktycznych sprzed 24.11.2016 r. Potwierdził również, iż pracodawcy mają prawo do zwrotu od kierowców wyegzekwowanych przez nich na podstawie wyroków kwot http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303099872-SN-kierowcy-beda-zwracac-wyplacane-im-ryczalty.html#ap-2

Odpowiedz

Kazik 13 marca, 2017 o 21:46
Przemysław 14 marca, 2017 o 15:48

A na aplikacji powtarzają jak mantrę – czytaj nie tylko tezy SN – u ale i uzasadnienia 🙂

Odpowiedz

Komentator 16 marca, 2017 o 16:30

Z dostępnego uzasadnienia orzeczenia SN z dnia 21 lutego 2017 r. o sygn. akt I PK 300/15 wynikają wnioski odmienne od przedstawionych w komentarzach. Ja bym powiedział, że kierowcy ciągle mogą mieć nadzieję na wygranie spraw o ryczałt za nocleg (może dopiero przed SN). Kilka fragmentów ww. wyroku poniżej:
„Rozwiązanie, za którym opowiada się Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę, opiera się na wykładni art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców. Przywołany przepis formułuje definicję podróży służbowej i nie stanowił przedmiotu kontroli konstytucyjnej, a więc nadal obowiązuje w systemie prawa. (…)
Należy zatem w ramach prounijnej wykładni prawa dekodować art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców i zachować nadal prawo pracownika (kierowcy w transporcie międzynarodowym) do uzyskania zwrotu kosztów noclegu, jeżeli pracodawca nie zapewnił wykonującemu pracę możliwości bezpłatnego noclegu. (…)
Aktualnie mamy więc podobną sytuację, w której art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców nie obowiązuje zakresowo, co nie wyklucza zasadności roszczeń powoda z tytułu roszczeń związanych z podróżą służbową, przy pełnej aprobacie retrospektywnych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r.”

Odpowiedz

Prawnik od ryczałtów 16 marca, 2017 o 21:20

Moim zdaniem wyrokiem SN I PK 300/15 następuje kolejny zwrot 0 180 stopni akcji w bojach o ryczałty. Sąd Najwyższy w praktyce powiedział, że mimo orzeczenia TK K 11/15, nic się nie zmienia w kwestii możliwości dochodzenia ryczałtów za nocleg. Zwracam uwagę na szczegółowe wyjaśnienie kluczowych w tej kwestii zagadnień w tym zwłaszcza, co do tego, że „milczenie” w regulaminie co do wypłacania ryczałtów za nocleg (gdy mowa jest tylko o samych dietach) powoduje zastosowanie rozporządzenia ministerialnego.

Odpowiedz

Piotr 16 marca, 2017 o 20:15

A słowo stało się ciałem. Nawet jeśli będą jeszcze zwroty akcji to jest jasne że masowe oddalanie powodztw przez duże sądy (jak i małe panie Pawle), też musi mieć ręce i nogi.

Odpowiedz

Piotr 18 marca, 2017 o 14:19

Gdzie mecenas Judek? Odzyska głos gdy TK znowu ,, zastosuje konstytucję,, w jego sprawie?

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 19 marca, 2017 o 06:28

Panie Piotrze, dziękuję za komentarz, ale starajmy się unikać złośliwości. Jak Pan zauważy po wyroku TK ja sam zamilkłem na blogu na miesiące.

Odpowiedz

Piotr 19 marca, 2017 o 07:16

Pewnie ma Pan rację dlatego dodam jedynie że ja nie cofnalem ani jednego pozwu,w tym w sprawach w których drugą strona proponowała że nie będzie dochodziła kosztów.
Co oczywiście nie oznacza że spór został zakończony skoro istnieje TK a SN nie wydał uchwały siodemkowej

Odpowiedz

Dr Lolo 19 marca, 2017 o 14:18

Zanim się chłopaki zaczniecie poklepywać po plecach i odzyskacie wiarę, że jeszcze można trochę przewoźników ponaciągać, bo przecież wam się „należy” a wynagrodzenia na poziomie 5 – 8 tys. zł. na rękę to mało, proszę przeczytajcie dokładnie wyrok SN z dnia 09.03.2017 r. i spróbujcie go zrozumieć. Sąd Najwyższy wskazał, iż do określania należności z tytułu podróży służbowych odbywanych przez kierowców nie można stosować przepisów obowiązujących przy podróżach służbowych w administracji państwowej i samorządowej. TK w wyroku z dnia 24.11.2016 r. nie zakwestionował waszego prawa do diet i ryczałtów co do zasady, wskazał jedynie, że nie należy do ich wyliczania stosować przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Odpowiedz

Piotr 19 marca, 2017 o 15:28

Podaj Lolo link to poczytamy gdyż mam nieodparte wrażenie że chcesz wyczytać to Ci wygodne. Już samo to że nie ma uzasadnienia tego akurat wyroku czyni Twój wywód przedwczesnym i na niczym nieopartym

Odpowiedz

Dr Lolo 20 marca, 2017 o 10:14

To są ustne motywy wyroku (wygłoszone zgodnie z art. 326 par. 3 K.P.C.) przedstawione po jego ogłoszeniu przez sędziego SN – sprawozdawcę, Krzysztofa Staryka. Jeżeli ktoś brał kiedykolwiek udział w postępowaniu sądowym to wie, że ustne motywy znajdują później odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku, więc z łaski swojej Piotrze bądź uprzejmy nie pisać, iż mój wywód jest przedwczesny (choć przyznaję, że stwierdzenie „przeczytajcie” było nietrafione).

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 20 marca, 2017 o 10:17

Panowie, na razie o samym wyroku wiemy jedynie z relacji prasowych. Poczekajmy na szczegóły. Wtedy będzie można odnieść się merytorycznie do samego wyroku, stanu faktycznego oraz pisemnego uzasadnienia. Na razie można jedynie gdybać, a ten brak jasności powoduje rozbieżne oceny.

Odpowiedz

Pascal 20 marca, 2017 o 12:05

Ryszard, czy mógłbyś podać coś bliżej. Ja też nie wycofałem pozwu i mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. 11.04.17 mam zaproszenie na sprawę, więc czas nagli. Jak mógłbym Cię prosić o jakąś podpowiedz to będę bardzo wdzięczny. Mój nr tel. 601869790. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomi 16 kwietnia, 2017 o 17:21

Witam, i jak tam Panie Pascal po sprawie?

Odpowiedz

Czesiek 21 marca, 2017 o 18:48

.. a może kturyś z prawników skomentuje … uzasadnienie SN z 21.02.2017.., byłbym wdzieczny.

Odpowiedz

Czesiek 21 marca, 2017 o 18:50

… przepraszam miało byc … któryś…

Odpowiedz

ana 21 marca, 2017 o 19:49

Co z prawomocnymi wyrokami gdzie Sąd przyznał kierowcy ryczałty za noclegi wg przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.Zapis był taki w zawartej umowie o pracę z pracodawcą.Czy pracodawca może wznowić postępowanie o zwrot zapłaconych kwot.

Odpowiedz

Piotr 21 marca, 2017 o 20:27

Moim zdaniem nie i wywodzenie że to była tylko,,informacja,, wymaga wykazania.

Odpowiedz

ana 25 marca, 2017 o 15:25

Chciałam nadmienić co do wznowień postępowań w sprawie wypłaconych ryczałtów kierowcom,trzeba by koniecznie Sądom przedstawić czy pracodawca wrzucał ryczałty za noclegi w koszty czy nie ,jeżeli obniżał sobie tym podatki a jest to do sprawdzenia kierowcy powinni mieć wypłacone kwoty i nie uwzględnione wznowienia czyż nie.Z tego co mi wiadomo większość firm w ten sposób obniżała podatki ,kierowcom nie wypłacali a zyski firm rosły,to niby dlaczego teraz kierowcy mieliby zasądzone kwoty oddawać.Jeżeli miało by tak być to to te kwoty winny być doliczone do podstawy i odprowadzone składki i podatki,wtedy byłoby uważam sprawiedliwie.Każda kontrola skarbowa winna zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię i wzywać pracowników ile otrzymywali i to byłoby uczciwe.

Odpowiedz

Piotr 26 marca, 2017 o 09:08

Tam gdzie noclegi są w kosztach tam są i podpisy Poza tym nie wygrasz sprawy tylko dlatego że firma wrzucala noclegi w koszty

Odpowiedz

ana 25 marca, 2017 o 17:36

Jest opublikowany wyrok SN Sygn. akt I PK 300/15 z dnia 21 lutego 2017 r.warto przeczytać,panowie kierowcy.Firmy opuszczą jednak głowy .

Odpowiedz

Adwokat Wągrowiec 2 kwietnia, 2017 o 20:00

Polecam się zapoznać. Warto znać swoje prawa.

Odpowiedz

joba 16 kwietnia, 2017 o 12:04

ci tzw pracodawcy roxliczają te koszty noclegi ,delegacje,jako koszty uzyskania przychodu ,trzeba dodać że pieniążki te zwolnione są z opodatkowania.Ostatni raz będąc w firmie w kwietniu br,widziałem jak panienka wpina pomiędzy dwie kartki podpisanego przeze mnie rozliczenia plik karteluszek ze szczegółowym rozliczeniem tras z Anglii,Francji,Niemiec-przeżuty system 3/1.Kwoty jakie tam były przyprawiają o ból głowy ,a jaśniepan wykłócał się o parking za 10 funciaków .Więc czy nie jest to przestępstwo karne-skarbowe -znakomita część idzie do jego kieszeni bez opodatkowania, czyli uzyskuje nie opodatkowane dochody ,zapewne na „dowody wdzięczności”część będzie przeznaczona .Czy to nie najwyższa pora do uczciwego ustalenia naszych płac na zagranicy ? Trzeba też dodać że znikoma część płaci na legalu Milog i Loi Macron ,,Jak zacznie się wiosna i lato wzmożone kontrole na zagranicy zapewne wyeliminują część tych kombinatorów,czemu przyklasnę z ochotą > Na rynku transportowym pozostaną uczciwi .Jeździmy na zachodzie za takie same stawki jak oni ,,Oni mają na wszystko naszych nie stać na nic ,,zagadki tej nie mogę rozkminić już od lat ,,w wykręciłem dobre 3 duże bańki kilometrów,,

Odpowiedz

Piotr 25 kwietnia, 2017 o 18:39

Z kolejnego już uzasadnienia wyroku SN wynika że 1. Nie można wyłączyć prawa do ryczałtu poprzez uznanie że nocleg jest zapewniony w kabinie 2 Należy stosować k p tj artykuły 77 (5) 3 W regulaminie wynagradzania wysokość ryczałtu może być na poziomie niższym niż w rozporządzeniu oraz można przyznać jedną kwotę na dietę i ryczałt

Myślę że to już,, ugruntowane,, stanowisko SN. Pewnie jeszcze trafią się sprawy no takie gdzie pracodawca ustalił ryczałt np na poziomie 0.5 euro. Ciekawe co wtedy powiedzą sędziowie SNu 🙂

Odpowiedz

Pascal 30 kwietnia, 2017 o 08:56

Ryszard nie wysyłaj, Zieliński to jest szef pewnej firmy w m. C. pt. O……

Odpowiedz

Marian 30 kwietnia, 2017 o 21:52

Do Pascal: Nie rozumiem skąd Twoje podejrzenia wobec mojej osoby…Znamy się? Jestem kierowca zawodowym jak wszyscy obecni na forum. Przegrałem sprawę 23 kwietnia… Sąd oddalił powództwo, złożone w maju ub. Mam czas by napisać apelacje…. Szukałem informacji i tak znalazłem Wasze wpisy… Poprosiłem grzecznie o pomoc… Nie znam Zielińskiego firmy, która podałeś… Zieliński to bardzo znane nazwisko…. Jak się okazało zbyt znane…..

Odpowiedz

Tomasz 1 maja, 2017 o 11:59

Witam
przed wejściem ustawy mi biegły sadowy naliczył ryczałty , diety z delegacji ,, ktore z reszta pracodawca sie rozliczył z urzedem skarbowym , 25 listopada 2016 roku odbyła sie ostatnia rozprawa , biegły sadowy naliczył mi wszystko w kwocie prawie 3,000 tysiace zl, za miesiac , a sad i tak uznal ze nic mi sie nie nalezy , zadnych diet nie wziol pod uwage , zadnych ryczałtow , jak prawo wstecz działa jak wniosek złozylem w 2015 roku o moje naleznoaci , dokładnie w lipcu 2015 roku , oprucz tego pracodawca mnie wyzwał , dusił , podrapał szyje , reke , groził ze nasle zbirow ,,, opisałem to ,, pracodawca juz na samym poczatku sie pograzył ze wypłacil mi na konto , wszystko , wydruki porobiłem , miał sad dowody ,, nie wieze w sady sady sa dla ludzi ktorzy oszukuja i beda oszukiwac tu chodzi o kase , kto ma pieniadze moze wszystko , pozdrawiam Tomek

Odpowiedz

Tomasz 1 maja, 2017 o 12:07

a i jeszcze jedno , sprawa odbyła sie 25 listopada 2016 roku , jak sedzia mogł sie powolac na jej ustawe odrazu ? jak prawo wstecz działa ? jezdziłem za granice Tirem dla wiadomosci ,, a gzie moje diety krajowe i zagraniczne , ?

Odpowiedz

Piotr 2 maja, 2017 o 12:33

Tomasz, czasem z rozpędu nawet diet nie uznają Jeśli wyrok prawomocny to jednak to tylko gdybanie bo niczego nie zmienisz

Odpowiedz

Marcin 10 lipca, 2017 o 11:42

Dokładnie tak, nie zawsze chcą je uznawać. I gdy zapadł wyrok za wiele nie zrobisz, możesz się odwoływać ale wątpię że coś wskurasz. Wygląda na to że twój pracodawca, wie gdzie się udać i co położyć żeby wygrać. Taki to już urok naszego kraju.

Odpowiedz

Kamil 14 lipca, 2017 o 09:25

Bardzo ciekawy wpis. Powinno być więcej takich blogów jak ten, które będą uświadamiać ludzi o swoich prawach 🙂

Odpowiedz

Beti 25 lipca, 2017 o 15:47

Witam mój mąż wygrał 2sprawy o ryczałt wyrok z sierpnia 2017prawomocny aktualnie pracodawca chce zwrotu kosztu za ryczałt oraz poniesionych kosztów w sprawie i wniósł o wznowienie sprawy.Jakie mamy szanse.Proszé o odp.

Odpowiedz

Artur 8 sierpnia, 2017 o 10:57

No to ważne że idzie wygrać te sprawy. Trzeba tylko się na tym znać i wiedzieć jak to uderzyć może do radcy prawnego się odezwijcie to dowiecie się jaką macie szanse ale myślę że sporą.

Odpowiedz

Damian 10 sierpnia, 2017 o 09:57

Nawet radcy prawni nie dają sobie z tym rady ostatnimi czasem. Co prawda nie wszyscy ale sądy robią się coraz cwańsze w unikaniu rozprawy lub jej wygraniu.

Odpowiedz

Tadeusz 10 sierpnia, 2017 o 13:28

Beti , nie lepiej jakbyś się udała do adwokata po poradę? On na pewno doradzi co robić dalej, tutaj mała szansa, że otrzymasz pomoc.

Odpowiedz

Radek 14 sierpnia, 2017 o 09:12

Adwokat by jej na pewno pomógł, znalazłby jakiś haczyk na tego pracodawcę. Ale takie są realia że lepiej samemu nie iść na taką walkę. Bez jakiegokolwiek prawnika lepiej nie zaczynać, bo na końcu będzie jeszcze gorzej 😉

Odpowiedz

Marcin 18 sierpnia, 2017 o 09:02

No ja już nie chce myśleć co przyniesie nam rok 2018 jak teraz dzieją się takie akcje z ryczałtem.

Odpowiedz

Tomek 18 sierpnia, 2017 o 09:56

U nas w firmie zawsze dają najnższe te ryczałty za noclegi i diety to samo wiec jak to obniżą to pewnie wielu znowu dostanie za swoje nie wiem czemu tego nie mogą polepszyć.

Odpowiedz

Konrad 22 sierpnia, 2017 o 00:48

Co do ryczałtu kwestia wydaje się przesądzona ale co z dietami one są innym niż ryczałt świadczeniem. Wprawdzie TK nie uznał sprzeczności tych przepisów rozporządzenia z konstytucją, niemniej jednak zapoznając się z poglądami wyrażonymi w uzasadnieniu TK „sugeruje” niekonstytucyjność obecnego rozwiązania co do zasady. Czy dotarł Pan do wyroków sądów dotyczących diet po wyroku TK?

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 22 sierpnia, 2017 o 01:27

Wyrok TK nie dotyczy diet. W sprawie diet nic się nie zmieniło. Moim zdaniem koniec diet byłby równoznaczny z końcem atrakcyjności polskiej branży transportowej bo spowodowałby wzrost kosztów pracy.Wiąże nas treść wyroku TK, a nie jego uzasadnienia.

Odpowiedz

noborder 22 sierpnia, 2017 o 09:50

Bardzo dobry wpis. Porusza istotne kwestie związane z pracą kierowcy. Znam sporo osób, które koniecznie powinny się z nim zapoznać, więc przekażę go dalej. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Tomasz 28 sierpnia, 2017 o 10:00

Widzę spora dyskusja się rozwinęła przez ten ryczał za nocleg, ja tam wiedziałem że tak to będzie wyglądać. W końcu się biorą za to było to nieuniknione a w 2018 mi się wydaje że za bardzo to się nie zmieni, pozostanie bez zmian na razie.

Odpowiedz

Andrzej 8 września, 2017 o 09:16

Tak tak kolega ma racje póki co zostawią sprawę w spokoju a później znów coś zrobią znając nasze państwo, a busiarze jeżdżą po 3000 km przez przerwy i o nich nic nie mówią.

Odpowiedz

Maciej 29 września, 2017 o 11:41

Bo na busach nie ma tacho. Dlatego mogą jeździć ile im narzucą. Zresztą busy to materiał na osobną historię, co tam się dzieje to jest dopiero meksyk. Miałem okazję jeździć przez pół roku bo to najszybszy sposób na zarobek ale jakimi kosztami.. Można by film o tym nakręcić.

Odpowiedz

DarAuto 9 października, 2017 o 09:28

Także jeździłem jakiś czas na busach, ale długo to nie potrwało, postanowiłem ze nazbieram tylko na nowe auto i koniec i ledwo mi się udało bo po paru miesiącach już nie miałem siły w ogóle jeździć, tak jak koledzy mówią nie ma tacho to jedź ile dasz rade, i się robiło nawet wiecej niż 3000 km na jeden rzut jak trzeba było. Jak tak na to teraz patrze to żałuje bo nie raz prawie spałem a czujność w takim momencie jest praktycznie zerwa, pewnie nie raz bym nawet nie zauważył gdyby mi jakies zwierze wyleciało.

Odpowiedz

mariusz 10 października, 2017 o 09:17

przegralem sprawe o ryczalty w ltym 2017 splacam koszta sadowe w wysokosci 3600 zl czy mozna cos z tym zrobic pozdr

Odpowiedz

Sławomir 10 października, 2017 o 11:22

Ale panowie, spójrzmy na to tak, mówią że busiarze dobrze zarabiają, czy nawet kierowcy zawodowi, ale trzeba zwrócić uwage na to że kierowcy w pracy są zazwyczaj 2 razy więcej niż inni pracownicy, a co do ryczałtu to narzucenie go byłoby dobry gdyby pieniądze zarobione z tego szły na tą samą tematyke, czyli np. wiecej parkingów na autostradach, czy nawet same drogi bo wiadomo, polska jest daleko z tyłu

Odpowiedz

Blitz 18 października, 2017 o 13:39

Dobrze że ktoś porusza te kwestie. U mnie w firmie też nie jest ciekawie. A co do diet to już wgl masakra. Wszystko co najniższe. Bardzo dobry wpis. Jasno i czytelnie. Każdy może zrozumieć i od razu wiemy więcej o swoich prawach.

Odpowiedz

Łukasz 28 listopada, 2017 o 11:50

Ja teraz rozwazam zaczęcie wojny z byłym szefem ale widze że w tej dziczy zwanej polska(specjalnie z małej) nie da rady… Dobrze że granica blisko, bo chyba do Niemca pójdę pracować, tam jakoś spokojniej i przynajmniej wypłaty w miarę dobrze rozliczane.

Odpowiedz

Byku 10 grudnia, 2017 o 16:07

Kierowca to zawód gdzie zarabia się najwiecej i żadnej szkoły nie trzeba kończyć. A teraz jak się patrzy na kierowców to nawet koła nie umieją zmienić tylko po serwis dzwonią. Jak tacy mądrzy wszyscy jesrscie to kupcie sobie ciężarówkę i idźcie na swoje, ale żeby tak zrobić to trzeba mieć olej w głowie. Jeździł jeden z drugim 5 lat w firmie, umówił się na konkretne wynagrodzenie a teraz po sadach chodź BIEDAKI. A jak jeden z drugim urwie lusterko za 3tys w nowym actrosie to wytłumaczenie zawsze jest jedno” nie wiem jak to się stało, pewnie jak w kiblu byłem to ktoś urwał” brak odwagi żeby się przyznać.

Odpowiedz

ana 15 grudnia, 2017 o 17:59

Wreszcie wyrok w sprawie o zwrot zasądzonych ryczałtów za noclegi kierowcy w transporcie międzynarodowym. Sąd oddalił wznowienie postępowania po wyroku TK o zwrot zasądzonych ryczałtów za noclegi.Panowie kierowcy warto było powalczyć .

Odpowiedz

Klaudia 18 lutego, 2022 o 15:20

Dziękuję za porządny wpis, bardzo lubię czytać Pana artykuły i mam nadzieję, że będzie więcej takich! Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina z siedzibą w Tychach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szczecina-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis: