Ryczałty za nocleg A.D. 2017

Dariusz Szczecina        02 marca 2017        30 komentarzy

Od dnia 24 listopada 2016r. kiedy to Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie K 11/15 minęło już kilka miesięcy. Dziś z perspektywy tego czasu mogę podsumować aktualne stanowisko sądów powszechnych w sprawach o ryczałt za nocleg kierowców zawodowych.

Po wyroku TK stanowisko sędziów w zakresie ryczałtów noclegowych uległo radykalnej zmianie.

Tam gdzie dotychczas roszczenia o zapłatę ryczałtu za nocleg dla kierowców zawodowych były powszechnie uwzględniane doszło do sytuacji, w której roszczenia o ryczałt za nocleg są masowo oddalane. Sądy powszechne garściami czerpią z uzasadnienia wyroku Trybunału i oddalają pozwy o zapłatę ryczałtów za nocleg w zagranicznych podróżach służbowych dla kierowców zawodowych.

Co więcej, doszło wręcz do sytuacji, w której spora grupa sędziów (moim zdaniem niejako z rozpędu) oddala nie tylko pozwy o zapłatę ryczałtów w podróżach zagranicznych, ale także w podróżach krajowych. Uzasadniając wyroki, odnoszą te same argumenty z wyroku TK zarówno do podróży w kraju jak i poza granicami.

W obecnej sytuacji temat ryczałtów za nocleg można by określić jako zamknięty. Planowanych zmian w prawie brak, a sądy oddalają powództwa uznając za rozstrzygnięte dotychczasowe wątpliwości co do stanu prawnego.

W chwili obecnej nikt nie wnosi nowych pozwów o ryczałty i trudno się temu dziwić. W chwili obecnej postępowanie w sprawach o ryczałty sprowadza się w zasadzie do walki o uniknięcie obciążenia kierowców zwrotem kosztów procesu, tj. zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego na rzecz pozwanego.

Pozostaje jeszcze jedna, a w zasadzie dwie kategorie spraw, w których dalsze prowadzenie postępowania jest uzasadnione.

Pierwsza z nich to sprawy dość oczywiste, w których pracodawca wprost przyznał kierowcy prawo do ryczałtów za nocleg (czy to w umowie o pracę czy też w regulaminach), ale ich nie wypłacał lub też wypłacał w kwotach zaniżonych lub nie za każdy dzień czy nocleg.

Druga kategoria to moim zdaniem sprawy, w których pracodawca w umowie o pracę lub w regulaminie określił, że świadczenia z tytułu odbywania przez kierowcę podróży służbowych będą ustalane zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń o podróżach służbowych pracowników sfery budżetowej.

Ten drugi przypadek nie jest oczywisty. Temat będzie musiał być rozpoznany przez Sąd Najwyższy, który w najbliższych miesiącach z pewnością odniesie się do nowej rzeczywistości istniejącej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

{ 30 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Ryszard Marzec 5, 2017 o 12:40

Panie Dariuszu, nie wszystkie sądy oddalają pozwy o ryczałt za nocleg. Ja wygrałem apelacje, wyrok z lutego 2017.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Marzec 5, 2017 o 18:39

Bardzo się cieszę, że Panu się udało.
Proszę podać sygnaturę sprawy i sąd, który wydał ten wyrok.
Czy może Pan napisać coś więcej o tej sprawie? Jak sąd uzasadnił ten wyrok?

Odpowiedz

Ryszard Marzec 18, 2017 o 09:51

Panie Dariuszu, szczegóły wysłałem na e-mail.

Odpowiedz

Obserwator Marzec 10, 2017 o 14:06

Panie Dariusz a co z wygranymi sprawami ryczaltow za nocleg jeszcze z przed 24 listopada. Czy pracodawcy mają prawo żądać zwrotu ?

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Marzec 12, 2017 o 07:26

Są podstawy do wznowienia postępowań i żądania zwrotu pieniędzy, a jeśli nie da się ich wyegzekwować od pracownika, do wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa o odszkodowanie.

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Marzec 12, 2017 o 07:27

Na razie trzy sprawy, w których było odwołanie w regulaminie do przepisów rozporządzenia, udało się w pierwszej instancji wygrać. Sąd stwierdził, że odwołanie miało charakter informacyjny, a nie normatywny.

Tu każdy przypadek trzeba oceniać indywidualnie i analizować, jak są sformułowane są zapisy regulaminu.

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Marzec 13, 2017 o 12:27

Sąd Najwyższy nie pozostawił wątpliwości co do możliwości powoływania się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawach dotyczących stanów faktycznych sprzed 24.11.2016 r. Potwierdził również, iż pracodawcy mają prawo do zwrotu od kierowców wyegzekwowanych przez nich na podstawie wyroków kwot http://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/303099872-SN-kierowcy-beda-zwracac-wyplacane-im-ryczalty.html#ap-2

Odpowiedz

Kazik Marzec 13, 2017 o 21:46
Przemysław Marzec 14, 2017 o 15:48

A na aplikacji powtarzają jak mantrę – czytaj nie tylko tezy SN – u ale i uzasadnienia 🙂

Odpowiedz

Komentator Marzec 16, 2017 o 16:30

Z dostępnego uzasadnienia orzeczenia SN z dnia 21 lutego 2017 r. o sygn. akt I PK 300/15 wynikają wnioski odmienne od przedstawionych w komentarzach. Ja bym powiedział, że kierowcy ciągle mogą mieć nadzieję na wygranie spraw o ryczałt za nocleg (może dopiero przed SN). Kilka fragmentów ww. wyroku poniżej:
„Rozwiązanie, za którym opowiada się Sąd Najwyższy w składzie rozpoznającym skargę, opiera się na wykładni art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców. Przywołany przepis formułuje definicję podróży służbowej i nie stanowił przedmiotu kontroli konstytucyjnej, a więc nadal obowiązuje w systemie prawa. (…)
Należy zatem w ramach prounijnej wykładni prawa dekodować art. 2 ust. 7 ustawy o czasie pracy kierowców i zachować nadal prawo pracownika (kierowcy w transporcie międzynarodowym) do uzyskania zwrotu kosztów noclegu, jeżeli pracodawca nie zapewnił wykonującemu pracę możliwości bezpłatnego noclegu. (…)
Aktualnie mamy więc podobną sytuację, w której art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców nie obowiązuje zakresowo, co nie wyklucza zasadności roszczeń powoda z tytułu roszczeń związanych z podróżą służbową, przy pełnej aprobacie retrospektywnych skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r.”

Odpowiedz

Prawnik od ryczałtów Marzec 16, 2017 o 21:20

Moim zdaniem wyrokiem SN I PK 300/15 następuje kolejny zwrot 0 180 stopni akcji w bojach o ryczałty. Sąd Najwyższy w praktyce powiedział, że mimo orzeczenia TK K 11/15, nic się nie zmienia w kwestii możliwości dochodzenia ryczałtów za nocleg. Zwracam uwagę na szczegółowe wyjaśnienie kluczowych w tej kwestii zagadnień w tym zwłaszcza, co do tego, że „milczenie” w regulaminie co do wypłacania ryczałtów za nocleg (gdy mowa jest tylko o samych dietach) powoduje zastosowanie rozporządzenia ministerialnego.

Odpowiedz

Piotr Marzec 16, 2017 o 20:15

A słowo stało się ciałem. Nawet jeśli będą jeszcze zwroty akcji to jest jasne że masowe oddalanie powodztw przez duże sądy (jak i małe panie Pawle), też musi mieć ręce i nogi.

Odpowiedz

Piotr Marzec 18, 2017 o 14:19

Gdzie mecenas Judek? Odzyska głos gdy TK znowu ,, zastosuje konstytucję,, w jego sprawie?

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Marzec 19, 2017 o 06:28

Panie Piotrze, dziękuję za komentarz, ale starajmy się unikać złośliwości. Jak Pan zauważy po wyroku TK ja sam zamilkłem na blogu na miesiące.

Odpowiedz

Piotr Marzec 19, 2017 o 07:16

Pewnie ma Pan rację dlatego dodam jedynie że ja nie cofnalem ani jednego pozwu,w tym w sprawach w których drugą strona proponowała że nie będzie dochodziła kosztów.
Co oczywiście nie oznacza że spór został zakończony skoro istnieje TK a SN nie wydał uchwały siodemkowej

Odpowiedz

Dr Lolo Marzec 19, 2017 o 14:18

Zanim się chłopaki zaczniecie poklepywać po plecach i odzyskacie wiarę, że jeszcze można trochę przewoźników ponaciągać, bo przecież wam się „należy” a wynagrodzenia na poziomie 5 – 8 tys. zł. na rękę to mało, proszę przeczytajcie dokładnie wyrok SN z dnia 09.03.2017 r. i spróbujcie go zrozumieć. Sąd Najwyższy wskazał, iż do określania należności z tytułu podróży służbowych odbywanych przez kierowców nie można stosować przepisów obowiązujących przy podróżach służbowych w administracji państwowej i samorządowej. TK w wyroku z dnia 24.11.2016 r. nie zakwestionował waszego prawa do diet i ryczałtów co do zasady, wskazał jedynie, że nie należy do ich wyliczania stosować przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Odpowiedz

Piotr Marzec 19, 2017 o 15:28

Podaj Lolo link to poczytamy gdyż mam nieodparte wrażenie że chcesz wyczytać to Ci wygodne. Już samo to że nie ma uzasadnienia tego akurat wyroku czyni Twój wywód przedwczesnym i na niczym nieopartym

Odpowiedz

Dr Lolo Marzec 20, 2017 o 10:14

To są ustne motywy wyroku (wygłoszone zgodnie z art. 326 par. 3 K.P.C.) przedstawione po jego ogłoszeniu przez sędziego SN – sprawozdawcę, Krzysztofa Staryka. Jeżeli ktoś brał kiedykolwiek udział w postępowaniu sądowym to wie, że ustne motywy znajdują później odzwierciedlenie w uzasadnieniu wyroku, więc z łaski swojej Piotrze bądź uprzejmy nie pisać, iż mój wywód jest przedwczesny (choć przyznaję, że stwierdzenie „przeczytajcie” było nietrafione).

Odpowiedz

Dariusz Szczecina Marzec 20, 2017 o 10:17

Panowie, na razie o samym wyroku wiemy jedynie z relacji prasowych. Poczekajmy na szczegóły. Wtedy będzie można odnieść się merytorycznie do samego wyroku, stanu faktycznego oraz pisemnego uzasadnienia. Na razie można jedynie gdybać, a ten brak jasności powoduje rozbieżne oceny.

Odpowiedz

Pascal Marzec 20, 2017 o 12:05

Ryszard, czy mógłbyś podać coś bliżej. Ja też nie wycofałem pozwu i mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. 11.04.17 mam zaproszenie na sprawę, więc czas nagli. Jak mógłbym Cię prosić o jakąś podpowiedz to będę bardzo wdzięczny. Mój nr tel. 601869790. Z góry dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Tomi Kwiecień 16, 2017 o 17:21

Witam, i jak tam Panie Pascal po sprawie?

Odpowiedz

Czesiek Marzec 21, 2017 o 18:48

.. a może kturyś z prawników skomentuje … uzasadnienie SN z 21.02.2017.., byłbym wdzieczny.

Odpowiedz

Czesiek Marzec 21, 2017 o 18:50

… przepraszam miało byc … któryś…

Odpowiedz

ana Marzec 21, 2017 o 19:49

Co z prawomocnymi wyrokami gdzie Sąd przyznał kierowcy ryczałty za noclegi wg przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.Zapis był taki w zawartej umowie o pracę z pracodawcą.Czy pracodawca może wznowić postępowanie o zwrot zapłaconych kwot.

Odpowiedz

Piotr Marzec 21, 2017 o 20:27

Moim zdaniem nie i wywodzenie że to była tylko,,informacja,, wymaga wykazania.

Odpowiedz

ana Marzec 25, 2017 o 15:25

Chciałam nadmienić co do wznowień postępowań w sprawie wypłaconych ryczałtów kierowcom,trzeba by koniecznie Sądom przedstawić czy pracodawca wrzucał ryczałty za noclegi w koszty czy nie ,jeżeli obniżał sobie tym podatki a jest to do sprawdzenia kierowcy powinni mieć wypłacone kwoty i nie uwzględnione wznowienia czyż nie.Z tego co mi wiadomo większość firm w ten sposób obniżała podatki ,kierowcom nie wypłacali a zyski firm rosły,to niby dlaczego teraz kierowcy mieliby zasądzone kwoty oddawać.Jeżeli miało by tak być to to te kwoty winny być doliczone do podstawy i odprowadzone składki i podatki,wtedy byłoby uważam sprawiedliwie.Każda kontrola skarbowa winna zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię i wzywać pracowników ile otrzymywali i to byłoby uczciwe.

Odpowiedz

Piotr Marzec 26, 2017 o 09:08

Tam gdzie noclegi są w kosztach tam są i podpisy Poza tym nie wygrasz sprawy tylko dlatego że firma wrzucala noclegi w koszty

Odpowiedz

ana Marzec 25, 2017 o 17:36

Jest opublikowany wyrok SN Sygn. akt I PK 300/15 z dnia 21 lutego 2017 r.warto przeczytać,panowie kierowcy.Firmy opuszczą jednak głowy .

Odpowiedz

Adwokat Wągrowiec Kwiecień 2, 2017 o 20:00

Polecam się zapoznać. Warto znać swoje prawa.

Odpowiedz

joba Kwiecień 16, 2017 o 12:04

ci tzw pracodawcy roxliczają te koszty noclegi ,delegacje,jako koszty uzyskania przychodu ,trzeba dodać że pieniążki te zwolnione są z opodatkowania.Ostatni raz będąc w firmie w kwietniu br,widziałem jak panienka wpina pomiędzy dwie kartki podpisanego przeze mnie rozliczenia plik karteluszek ze szczegółowym rozliczeniem tras z Anglii,Francji,Niemiec-przeżuty system 3/1.Kwoty jakie tam były przyprawiają o ból głowy ,a jaśniepan wykłócał się o parking za 10 funciaków .Więc czy nie jest to przestępstwo karne-skarbowe -znakomita część idzie do jego kieszeni bez opodatkowania, czyli uzyskuje nie opodatkowane dochody ,zapewne na „dowody wdzięczności”część będzie przeznaczona .Czy to nie najwyższa pora do uczciwego ustalenia naszych płac na zagranicy ? Trzeba też dodać że znikoma część płaci na legalu Milog i Loi Macron ,,Jak zacznie się wiosna i lato wzmożone kontrole na zagranicy zapewne wyeliminują część tych kombinatorów,czemu przyklasnę z ochotą > Na rynku transportowym pozostaną uczciwi .Jeździmy na zachodzie za takie same stawki jak oni ,,Oni mają na wszystko naszych nie stać na nic ,,zagadki tej nie mogę rozkminić już od lat ,,w wykręciłem dobre 3 duże bańki kilometrów,,

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis: