Rząd (nadal) planuje zmiany przepisów dotyczących ryczałtów za nocleg

Dariusz Szczecina        29 sierpnia 2016        3 komentarze

Już w końcu 2014r. pisałem o planowanych przez Rząd zmianach przepisów w ustawie o czasie pracy kierowców (cały artykuł znajdziesz tutaj). Mamy już sierpień roku 2016, a na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajdziemy informację, że projekt ustawy nowelizującej cały czas pozostaje na etapie konsultacji społecznych.

Co ciekawe, pismem z listopada 2015r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zwróciło się do 12 podmiotów (11 związków zawodowych oraz do Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) o zajęcie stanowiska co do planowanych zmian przepisów. Do chwili obecnej swoje stanowisko zgłosiło jedynie Krajowa Sekcja Transportu Drogowego NSZZ „Solidarność”, Niezależny Związek Zawodowy Kierowców, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej oraz Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Kiedy nowe przepisy zostaną uchwalone? Tego nie wie nikt, ale biorąc pod uwagę dotychczasowe tempo prac nad ustawą o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o transporcie drogowym nie będzie to zbyt szybko.

Skupmy się jednak na samym projekcie.

Jak go ocenić ? To zależy od tego czyj interes brać pod uwagę. Jeżeli mówimy o interesie kierowców zawodowych to planowane zmiany ustaw należy ocenić negatywnie (w zakresie ryczałtu za nocleg).

Dlaczego ?

Przede wszystkim zgodnie z treścią nowelizacji zmianie ulegnie przepis art. 21 a ustawy o czasie pracy kierowców, który ma otrzymać następujące brzmienie:

1. Kierowcy w podróży służbowej przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego.

2. Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej kierowcy określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

3. Postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać należności na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadania służbowego w wysokości niższej niż określone w przepisach, o których mowa w ust. 6 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. W przypadku gdy układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania lub umowa o pracę nie zawiera postanowień, o których mowa w ust. 2, kierowcy przysługują należności na pokrycie kosztów podróży służbowej odpowiednio według przepisów, o których mowa w ust. 6.

5. Zapewnienie kierowcy miejsca do spania w kabinie pojazdu spełniającego warunki, o których mowa w ust. 6 pkt 2, podczas wykonywania przewozu drogowego, stanowi zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu.

6. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzeń:
1) wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących kierowcy z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, uwzględniając w szczególności koszty podróży służbowej, czas trwania tej podróży, limity kosztów za nocleg, koszty przejazdów, noclegów i innych wydatków;

2) minimalne warunki, jakim powinna odpowiadać kabina pojazdu wyposażona w miejsce lub miejsca do spania, uwzględniając w szczególności: wewnętrzne minimalne rozmiary przestrzeni do spania, minimalne rozmiary leżanki i jej parametry techniczne, dostępność złączy elektrycznych 12 V oraz punktów oświetlenia, system wentylacji i ogrzewania, także podczas postoju z wyłączonym silnikiem.

Skupmy się na planowanej zmianie art. 21a) ust. 5 i treści art. 21a) ust. 6 ustawy o czasie pracy kierowców.

Przede wszystkim nocleg w kabinie będzie zapewnieniem bezpłatnego noclegu. To źle, ponieważ w takim przypadku pracownik Kierowca nie będzie już mógł domagać się zapłaty ryczałtu za nocleg.

Jakie warunki w kabinie będzie musiał zapewnić pracodawca? Tego niestety nie wiemy. Uregulować to miałoby dopiero rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Dochodzi więc do sytuacji, gdy warunki noclegu w kabinie nadal pozostaną nieznane. Jakie one mogą być? Nie wiem. Boję się tylko tego, że będą na tyle liberalne dla przewoźników, że nie będą miały żadnego wpływu na polepszenie warunków noclegów kierowców, a jednocześnie pozbawią ich możliwości zwrotu zryczałtowanych kosztów noclegu.

Które lobby będzie silniejsze? Pytanie dość retoryczne bo tak naprawdę lobby kierowców po prostu nie istnieje. Trudno tworzyć i kierować strukturami z szoferki.

{ 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Igor 29 sierpnia, 2016 o 15:34

Brak kierowcow TIR w Polsce wzrosnie conajmniej w 2 razy.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 29 sierpnia, 2016 o 22:18

Inne nacje już czekają w odwodzie. Bo po co płacić dobrze Polskiemu kierowcy??? A co z jakością pracy???

Odpowiedz

Tomek 8 sierpnia, 2017 o 08:15

Pewnie będą się przesiadać na busy wszyscy kierowcy tira bo ponoć busiarzów to nie obowiązuje. Ja słyszałem że znowu coś będą kombinować z tym ryczałtem, wiadomo już coś ?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina z siedzibą w Tychach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szczecina-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: