Sąd Najwyższy raz jeszcze o ryczałtach za nocleg

Dariusz Szczecina        15 listopada 2016        5 komentarzy

Ja wiem. Naprawdę wiem, że już najwyższy czas zacząć rozbierać na części pierwsze najbardziej gorący temat w branży transportowej dotyczący ryczałtów za nocleg.

Wiem, ale zanim rozpocznę pisać o zaplanowanym na 24 listopada 2016r. posiedzeniu Trybunału Konstytucyjnego, na którym to Trybunał ma rozpoznać sprawę z wniosku Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” dotyczącą zbadania zgodności z Konstytucją przepisów dotyczących ryczałtów noclegowych, muszę napisać jeszcze o jednej, bardzo ważnej sprawie.

Chodzi mianowicie o sprawę prowadzoną przed Sądem Najwyższym pod sygn. akt III PZP 6/16.

W sprawie tej Sąd Okręgowy w Szczecinie (VI Pa 24/16) zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie wątpliwości powziętych w trakcie rozpatrywania jednej ze spraw. Otóż zagadnienie prawne, którego dotyczy wniosek Sądu Okręgowego było następujące:

  1. Czy dopuszczalne jest ustalenie  przez pracodawcę niebędącego państwową lub samorządową jednostką sfery budżetowej w regulaminie wynagradzania, że pracownikom będącym w podróży służbowej nie przysługuje ryczałt za nocleg?
  2. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie: w jaki sposób w powyższej sytuacji (przy zastosowaniu jakich przepisów) należy ustalać wysokość należnego takiego pracownikowi ryczałtu za nocleg?

Sprawa miała zostać rozpoznana merytorycznie 10 listopada 2016r.

I właśnie w tym dniu Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów postanowił … odmówić podjęcia uchwały !!!

Mogę jedynie domyślać się powodów takiej decyzji sędziów SN.

Patrząc na ich dotychczasową dość ugruntowaną linię orzeczniczą zakładam, że argumentacja Sądu Najwyższego odnosiła się do wcześniejszych uchwał i wyroków tego Sądu w sprawach o ryczałty noclegowe kierowców zawodowych na trasach międzynarodowych.

Rozważałem jednak hipotetycznie i sytuację odmienną (choć sam ją wykluczam jako niemożliwą). A może Sąd Najwyższy tak jak cała branża transportowa czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Uprzedzając ewentualne zarzuty powtórzę jednak, że taką opcję uważam, za niemożliwą.

Nie znamy jeszcze uzasadnienie postanowienia Sądu Najwyższego. Mam jednak nadzieję już wkrótce je poznać. Liczę na to, że choć Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, to jednak w uzasadnieniu zawarł wskazówki dotyczące zagadnień, które nurtowały Sąd Okręgowy w Szczecinie.

Te zagadnienia są ważne także dla moich Klientów i dla mnie. W wielu pojawia się bowiem ten sam dylemat, z jakim zwrócił się do SN Sąd Okręgowy w Szczecinie, tzn. co z ryczałtami jeżeli pracodawca przyjął, że pracownikom kierowcom nie przysługuje ryczałt za nocleg.

{ 5 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paweł Judek | blog o prawie transportowym 16 listopada, 2016 o 00:23

To pytanie pokazuje, że wiele sądów prawidłowo interpretuje art. 77(5) par. 3 kodeksu pracy, który jasno daje pierwszeństwo aktom wewnątrzzakładowym. Świadczy o tym zwłaszcza drugie pytanie, gdyż z art. 77(5) par. 5 k.p. wynika z kolei, że przepisy rozporządzenia stosuje się tylko, gdy kwestia nie jest uregulowana w aktach wewnątrzzakładowych, a w tym wypadku jest.

Obawiam się jednak, że Sąd Najwyższy po raz kolejny nie będzie potrafił przyznać się do gigantycznego błędu w wykładni przepisów, który pojawił się w uchwale z 2014 r. i będzie podtrzymywał niemożliwą do obrony tezę, że rozporządzenie ma pierwszeństwo przed regulaminem wynagradzania z uwagi na treść art. 9 k.p. Szkoda tylko, że znowu pewnie się nie zająknie o tym, że rozporządzenie nie jest skierowane do pracodawców prywatnych, a tym samym nie stanowi przepisów prawa pracy dla takiego pracodawcy, więc regulamin wynagradzania nie musi być z nim zgodny.

Te błędy w interpretacji wytknął już zresztą Marszałek Sejmu w stanowisku przed TK i mam nadzieję, że zostanie to odzwierciedlone w wyroku.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 16 listopada, 2016 o 10:05

To pytanie pokazuje, że Sądy mają wątpliwości. Nie pokazuje tego, że wiele sądów prawidłowo czy też nieprawidłowo interpretuje przepisy art. 77(5) kp.
Przepisy wewnątrzzakładowe i umowy o pracę mają pierwszeństwo, ale ich interpretacja należy do sądów.

Znam stanowiska stron w sprawie przez Trybunałem, ale mam nadzieję, że „Trybunał nie gęsi” i orzeknie na podstawie przepisów ustawy zasadniczej, a nie na podstawie wskazań polityków i stojących za nimi lobbystami.

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 23 listopada, 2016 o 13:07

Niestety Sąd Najwyższy nie opublikował jeszcze treści uzasadnienia postanowienia z 10.11.2016. Na moje zapytanie uzyskałem informację, że Sędziowie nie przekazali jeszcze tekstu tego uzasadnienia.

Odpowiedz

Grzegorz 26 listopada, 2016 o 14:33

Skoro uchylony art.21 a ustawy o czasie pracy kierowców jest sprzeczny z konstytucja, w zakresie wskazanym przez TK, to może Sejm zagęściłby ruchy i uchwalił nowe przepisy doytyczące ryczałtów za nocleg w kabinie, zgodne z Konstytucja

Odpowiedz

Dariusz Szczecina 27 listopada, 2016 o 12:27

Boję się, że w obecnej sytuacji nikomu (poza kierowcami) nie będzie tak naprawdę zależało na szybkim przyjęciu nowych przepisów. Stan dotychczasowy opisałem już wcześniej w tym artykule. Skoro kierowcy nie mają prawa do ryczałtów to po wprowadzać zmiany.
Przypomnę tylko, że inicjatorem zmian przepisów nie byli kierowcy.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szczecina z siedzibą w Tychach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@szczecina-kancelaria.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: